Společně rozvíjíme Prostějov

Spouštíme nový projekt. Jsme otevřeni nápadům na zlepšení.

Město Prostějov připravilo první ročník projektu "Společně rozvíjíme Prostějov", který byl zahájen 1. října 2021 spuštěním podávání návrhů občany našeho města. Dne 30.11. 2021 byla možnost podání námětů ukončena.  Od 1. 2. 2022 bylo spuštěno hlasování k projektům, které byly vybrány z občanských návrhů participativního rozpočtu. O půlnoci 28.2.2022 bylo hlasování ukončeno. 

Děkujeme všem, kteří se do projektu zapojili, ať už podávali své náměty nebo se zúčastnili prostřednictvím hlasování. Vážíme si aktivního přístupu obyvatel a díky němu je první ročník participativního rozpočtu zdařilý. 

  

Rada města Prostějova konaná dne 22.3.2022 schválila k realizaci tyto projekty participativního rozpočtu (do celkové částky 3 mil. Kč): Altán v Kolářových sadech, Oprava chodníků vnitrobloku Olomoucká 36 - 48, Workout hřiště na náměstí Spojenců a Vraťte nám hvězdnou oblohu.

V průběhu dubna došlo k jednání s předkladateli vítězných projektů za účelem zahájení přípravy a jejich realizace.

Jak tedy pokračuje příprava vítězných projektů participativního rozpočtu?

  •  Altán v Kolářových sadech:

Umístění altánu do Kolářových sadů podle návrhu paní Jílkové bylo prověřeno, nedojde k ohrožení stávajících vzrostlých stromů. Bylo dohodnuto, že podlaha bude dřevěná a není potřeba budovat přístupový chodník. Nyní se připravuje jednoduchá dokumentace pro výběrové řízení. 

  • Oprava chodníků ve vnitrobloku Olomoucká: 

Na setkání s předkladatelem panem Střídeckým bylo zjištěno, že je připravena revitalizace bytových domů Olomoucká č. 40-44 včetně umístění nových lodžií. Ty budou zasahovat svou šířkou do stávajícího chodníku. Dále bylo uvedeno, že vozy údržby často pojíždějí po zeleni a vytváří se „koleje“ a chodník je potřeba širší. Původní požadavek na předláždění stávajících chodníků ve vnitrobloku byl upraven.  Nové trasování a zrušení chodníku podél domu musí být projednáno se společenstvími ve vnitrobloku a získáno souhlasné stanovisko. Zahájení projektu je možné až na jaře 2023. 

  • Workoutové hřiště na nám. Spojenců:

Na místě budoucího hřiště při jednání s navrhovatelkou paní Skalíkovou došlo k ujasnění představy náplně, vzhledu a umístění hřiště. Bude připraveno výběrové řízení s možným termínem realizace na podzim 2022.

  • Vraťte nám hvězdnou oblohu:

Pan Gregor původně navrhoval zpracování studie optimalizace veřejného osvětlení ve městě, ale na základě jednání souhlasil s realizací úprav veřejného osvětlení v Kolářových sadech. Úpravy spočívají ve výměně sodíkových svítidel za vhodný typ LED svítidel při zachování stávající rozteče sloupů a dodržení norem pro nasvícení komunikací s možností využití dotačních titulů. Realizace bude možná již v roce 2022. 
 

Podané návrhy

  • Hlasovat mohl každý registrovaný a přihlášený uživatel.
  • Každý občan města Prostějov mohl k hlasování využít 2 kladné a 1 záporný hlas.

Pro nápovědu, jak hlasovat, byly pro veřejnost k dispozici Pokyny pro hlasování.

ALTÁN – venkovní učebna, odpočívárna – Kolářovy sady 295 hlasů

ALTÁN – venkovní učebna, odpočívárna – Kolářovy sady

Otevřít ALTÁN – venkovní učebna, odpočívárna – Kolářovy sady
Oprava chodníků vnitrobloku Olomoucká 36 - 48 151 hlasů

Oprava chodníků vnitrobloku Olomoucká 36 - 48

Otevřít Oprava chodníků vnitrobloku Olomoucká 36 - 48
Vraťte nám hvězdnou oblohu 127 hlasů

Vraťte nám hvězdnou oblohu

Otevřít Vraťte nám hvězdnou oblohu
Vybudování travnatého oploceného hřiště uvnitř vnitro bloku Waitova, Manharda, Bulharská a Dr, Horáka 97 hlasů

Vybudování travnatého oploceného hřiště uvnitř vnitro bloku Waitova, Manharda, Bulharská a Dr, Horáka

Otevřít Vybudování travnatého oploceného hřiště uvnitř vnitro bloku Waitova, Manharda, Bulharská a Dr, Horáka
Samostatná hrazda na koupališti ve Vrahovicích 0 hlasů

Samostatná hrazda na koupališti ve Vrahovicích

Otevřít Samostatná hrazda na koupališti ve Vrahovicích
Zhotovení nájezdů pro invalidní vozíky mezi silnicí a chodníky (nově vytýčený přechod bez nájezdů) 7 hlasů

Zhotovení nájezdů pro invalidní vozíky mezi silnicí a chodníky (nově vytýčený přechod bez nájezdů)

Otevřít Zhotovení nájezdů pro invalidní vozíky mezi silnicí a chodníky (nově vytýčený přechod bez nájezdů)
Komunikace k parkovišti v Drozdovicích 0 hlasů

Komunikace k parkovišti v Drozdovicích

Otevřít Komunikace k parkovišti v Drozdovicích

Jak to funguje?

1.

Říjen - listopad 2021: Příjem návrhů a jejich konzultace

Založte si účet a podejte návrh. Registrace je rychlá, anonymizovaná. Začněte tím, že si prostudujete Zásady 1. ročníku. Jednoduše umístěte váš návrh do mapy. Přidejte k němu co nejvíce hodnotných informací a fotek. Můžete navrhnout 3 projekty. 

Projekt můžete podat i na tištěném formuláři - Přihlášení do projektu. Dle Zásad odevzdejte na podatelně nebo na Odboru rozvoje a investic nebo pošlete poštou. 

Přidejte návrh
2.

Prosinec 2021 - leden 2022: Vyhodnocení projektů

Všechny projekty, které splní pravidla uvedená v Zásadách, budou překontrolovány a předkladatel vyzván k případnému doplnění nebo upřesnění projektu. 

Přidejte návrh
3.

Únor 2022: Hlasování o nejlepších návrzích

Finální výběr proběhne formou hlasování občanů. Každý z vás může vybrat projekt, který podle Vás nejvíce pomůže k zlepšení života v Prostějově. Hlasovat můžete elektronicky. Máte k dispozici 2 kladné a 1 záporný hlas.

Menu