Společně rozvíjíme Prostějov

Spouštíme nový projekt. Jsme otevřeni nápadům na zlepšení.

Město Prostějov připravilo první ročník projektu "Společně rozvíjíme Prostějov", který byl zahájen 1. října 2021 spuštěním podávání návrhů občany našeho města. Dne 30.11. 2021 byla možnost podání námětů ukončena.  Od 1. 2. 2022 bylo spuštěno hlasování k projektům, které byly vybrány z občanských návrhů participativního rozpočtu. O půlnoci 28.2.2022 bylo hlasování ukončeno. 

Děkujeme všem, kteří se do projektu zapojili, ať už podávali své náměty nebo se zúčastnili prostřednictvím hlasování. Vážíme si aktivního přístupu obyvatel a díky němu je první ročník participativního rozpočtu zdařilý. 

Your browser does not support the video tag.

Rada města Prostějova konaná dne 22.3.2022 schválila k realizaci tyto projekty participativního rozpočtu (do celkové částky 3 mil. Kč): Altán v Kolářových sadech, Oprava chodníků vnitrobloku Olomoucká 36 - 48, Workout hřiště na náměstí Spojenců a Vraťte nám hvězdnou oblohu.

V průběhu dubna došlo k jednání s předkladateli vítězných projektů za účelem zahájení přípravy a jejich realizace.

Jak tedy pokračuje příprava vítězných projektů participativního rozpočtu?

  •  Altán v Kolářových sadech:

Umístění altánu do Kolářových sadů podle návrhu paní Jílkové bylo prověřeno, nedojde k ohrožení stávajících vzrostlých stromů. Bylo dohodnuto, že podlaha bude dřevěná a není potřeba budovat přístupový chodník. Byla připravena jednoduchá dokumentace  pro vydání územního souhlasu, který byl koncem srpna 2022 vydán. V průběhu července bylo osloveno několik firem pro předložení nabídky. Nejvýhodnější předložilo Stolařství Roman Boháček s cenou necelých 500 tis. Kč, termín realizace: říjen - listopad 2022. Od října se stavba na místě připravovala, v listopadu byla zprovozněna. Podrobnější informace najdete v Projektech: Mapa | Prostějov (prostejov.eu)

  • Oprava chodníků ve vnitrobloku Olomoucká: 

Na setkání s předkladatelem panem Střídeckým bylo zjištěno, že je připravena revitalizace bytových domů Olomoucká č. 40-44 včetně umístění nových lodžií. Ty budou zasahovat svou šířkou do stávajícího chodníku. Dále bylo uvedeno, že vozy údržby často pojíždějí po zeleni a vytváří se „koleje“ a chodník je potřeba širší. Původní požadavek na předláždění stávajících chodníků ve vnitrobloku byl upraven.  Nové trasování a zrušení chodníku podél domu bylo projednáno se společenstvími ve vnitrobloku. Byl zajištěn zpracovatel projektové dokumentace, který dokumentaci odevzdal v prosinci 2022. Stavební povolení na rekonstrukci chodníků bylo vydáno v květnu 2023. Revitalizace BD byla započata až v červenci 2023 s termínem dokončení v jarních měsících 2024. Město může opravu chodníků zahájit až ukončení této revitalizace, což bylo v květnu 2024. 

Podrobnější informace najdete na: Mapa | Prostějov (prostejov.eu)

  • Workoutové hřiště na nám. Spojenců:

Na místě budoucího hřiště při jednání s navrhovatelkou paní Skalíkovou došlo k ujasnění představy náplně, vzhledu a umístění hřiště. V červenci byl vydán územní souhlas s umístění stavby. Proběhlo výběrové řízení s možným termínem realizace na podzim 2022, vítězný uchazeč však odmítl podepsat smlouvu, ale byla uzavřena s druhým v pořadí, se společností Clean4you s.r.o. z Hněvotína. Hřiště bylo dokončeno v listopadu 2022. Podrobnější informace k akci v Projektech: Mapa | Prostějov (prostejov.eu)

  • Vraťte nám hvězdnou oblohu:

Pan Gregor původně navrhoval zpracování studie optimalizace veřejného osvětlení ve městě, ale na základě jednání souhlasil s realizací úprav veřejného osvětlení v Kolářových sadech. Úpravy spočívají ve výměně sodíkových svítidel za vhodný typ LED svítidel při zachování stávající rozteče sloupů a dodržení norem pro nasvícení komunikací, byla získána dotace z Národního programu obnovy. Realizaci prováděla společnost ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o. v měsíci říjnu a byla ukončena. 

Podrobnější informace o projektu najdete na: Mapa | Prostějov (prostejov.eu)

Podané návrhy

  • Hlasovat mohl každý registrovaný a přihlášený uživatel.
  • Každý občan města Prostějov mohl k hlasování využít 2 kladné a 1 záporný hlas.

Pro nápovědu, jak hlasovat, byly pro veřejnost k dispozici Pokyny pro hlasování.

ALTÁN – venkovní učebna, odpočívárna – Kolářovy sady 295 hlasů Realizovaný

ALTÁN – venkovní učebna, odpočívárna – Kolářovy sady

Schválený
Otevřít ALTÁN – venkovní učebna, odpočívárna – Kolářovy sady
Workout hřiště Náměstí Spojenců 142 hlasů Realizovaný

Workout hřiště Náměstí Spojenců

Schválený
Otevřít Workout hřiště Náměstí Spojenců
Oprava chodníků vnitrobloku Olomoucká 36 - 48 151 hlasů Realizuje se

Oprava chodníků vnitrobloku Olomoucká 36 - 48

Schválený
Otevřít Oprava chodníků vnitrobloku Olomoucká 36 - 48
Vraťte nám hvězdnou oblohu 127 hlasů Realizovaný

Vraťte nám hvězdnou oblohu

Schválený
Otevřít Vraťte nám hvězdnou oblohu
Veselá voda Realizovatelný 54 hlasů

Veselá voda

Neschválený
Otevřít Veselá voda
Oblázková pláž pro děti Realizovatelný 85 hlasů

Oblázková pláž pro děti

Neschválený
Otevřít Oblázková pláž pro děti
Vybudování travnatého oploceného hřiště uvnitř vnitro bloku Waitova, Manharda, Bulharská a Dr, Horáka Realizovatelný 97 hlasů

Vybudování travnatého oploceného hřiště uvnitř vnitro bloku Waitova, Manharda, Bulharská a Dr, Horáka

Neschválený
Otevřít Vybudování travnatého oploceného hřiště uvnitř vnitro bloku Waitova, Manharda, Bulharská a Dr, Horáka
Venkovní posezení / posluchárna Realizovatelný 40 hlasů

Venkovní posezení / posluchárna

Neschválený
Otevřít Venkovní posezení / posluchárna
Venkovní stoly na stolní tenis Realizovatelný 35 hlasů

Venkovní stoly na stolní tenis

Neschválený
Otevřít Venkovní stoly na stolní tenis
Vyžití pro děti Realizovatelný 53 hlasů

Vyžití pro děti

Neschválený
Otevřít Vyžití pro děti
Pumptrack s balanční zónu a zelení Realizovatelný 57 hlasů

Pumptrack s balanční zónu a zelení

Neschválený
Otevřít Pumptrack s balanční zónu a zelení
Samostatná hrazda na koupališti ve Vrahovicích Realizovatelný 0 hlasů

Samostatná hrazda na koupališti ve Vrahovicích

Neschválený
Otevřít Samostatná hrazda na koupališti ve Vrahovicích
Zhotovení nájezdů pro invalidní vozíky mezi silnicí a chodníky (nově vytýčený přechod bez nájezdů) Realizovatelný 7 hlasů

Zhotovení nájezdů pro invalidní vozíky mezi silnicí a chodníky (nově vytýčený přechod bez nájezdů)

Neschválený
Otevřít Zhotovení nájezdů pro invalidní vozíky mezi silnicí a chodníky (nově vytýčený přechod bez nájezdů)
Komunikace k parkovišti v Drozdovicích Realizovatelný 0 hlasů

Komunikace k parkovišti v Drozdovicích

Neschválený
Otevřít Komunikace k parkovišti v Drozdovicích
Oprava chodníku a vozovky ve vnitro bloku Waitova, Manharda, Bulharská a Dr. Horáka Nerealizovatelný

Oprava chodníku a vozovky ve vnitro bloku Waitova, Manharda, Bulharská a Dr. Horáka

Nerealizovatelný
Otevřít Oprava chodníku a vozovky ve vnitro bloku Waitova, Manharda, Bulharská a Dr. Horáka
Vybudování parkovacího pásu před vchody Waitova 7,9,11 Nerealizovatelný

Vybudování parkovacího pásu před vchody Waitova 7,9,11

Nerealizovatelný
Otevřít Vybudování parkovacího pásu před vchody Waitova 7,9,11
Sportovní hala pro kolečkové sporty Nerealizovatelný

Sportovní hala pro kolečkové sporty

Nerealizovatelný
Otevřít Sportovní hala pro kolečkové sporty
Překážky ve sportovní hale pro kolečkové sporty Nerealizovatelný

Překážky ve sportovní hale pro kolečkové sporty

Nerealizovatelný
Otevřít Překážky ve sportovní hale pro kolečkové sporty
Další stání na nextbike ve Vrahovicích Nerealizovatelný

Další stání na nextbike ve Vrahovicích

Nerealizovatelný
Otevřít Další stání na nextbike ve Vrahovicích
Městská knihovna Prostějov Nerealizovatelný

Městská knihovna Prostějov

Nerealizovatelný
Otevřít Městská knihovna Prostějov
Hřiště pro síťové/míčové sporty Nerealizovatelný

Hřiště pro síťové/míčové sporty

Nerealizovatelný
Otevřít Hřiště pro síťové/míčové sporty
Podzemní kontejnery Werichova Nerealizovatelný

Podzemní kontejnery Werichova

Nerealizovatelný
Otevřít Podzemní kontejnery Werichova
Prostějovské židovské hřbitovy Nerealizovatelný

Prostějovské židovské hřbitovy

Nerealizovatelný
Otevřít Prostějovské židovské hřbitovy
Podzemní kontejnery ul. Rejskova Nerealizovatelný

Podzemní kontejnery ul. Rejskova

Nerealizovatelný
Otevřít Podzemní kontejnery ul. Rejskova
Sportovní hřiště Vícovská Nerealizovatelný

Sportovní hřiště Vícovská

Nerealizovatelný
Otevřít Sportovní hřiště Vícovská
venkovní hřiště na petangue nebo na basket na sídlišti Svobody Nerealizovatelný

venkovní hřiště na petangue nebo na basket na sídlišti Svobody

Nerealizovatelný
Otevřít venkovní hřiště na petangue nebo na basket na sídlišti Svobody
Venkovní lezecká stěna a boulder Nerealizovatelný

Venkovní lezecká stěna a boulder

Nerealizovatelný
Otevřít Venkovní lezecká stěna a boulder
Cyklomyčka Nerealizovatelný

Cyklomyčka

Nerealizovatelný
Otevřít Cyklomyčka
Návrh přechodu pro chodce (bílé zebry přes silnici) Nerealizovatelný

Návrh přechodu pro chodce (bílé zebry přes silnici)

Nerealizovatelný
Otevřít Návrh přechodu pro chodce (bílé zebry přes silnici)
Nový židovský hřbitov v Prostějově (pokračující revitalizace hřbitova) Nerealizovatelný

Nový židovský hřbitov v Prostějově (pokračující revitalizace hřbitova)

Nerealizovatelný
Otevřít Nový židovský hřbitov v Prostějově (pokračující revitalizace hřbitova)
Nerealizovatelný

Výsadba ořešáků na pozemku města - Krasice č. 93/2

Nerealizovatelný
Otevřít Výsadba ořešáků na pozemku města - Krasice č. 93/2
Grill-point v Kolářových sadech Nerealizovatelný

Grill-point v Kolářových sadech

Nerealizovatelný
Otevřít Grill-point v Kolářových sadech
úprava směrování mostu přes náhon Nerealizovatelný

úprava směrování mostu přes náhon

Nerealizovatelný
Otevřít úprava směrování mostu přes náhon
Nový pumptrack Nerealizovatelný

Nový pumptrack

Nerealizovatelný
Otevřít Nový pumptrack
Sportovní basketbalové hřiště Cyrila Boudy pro veřejnost Nerealizovatelný

Sportovní basketbalové hřiště Cyrila Boudy pro veřejnost

Nerealizovatelný
Otevřít Sportovní basketbalové hřiště Cyrila Boudy pro veřejnost
Nerealizovatelný

Lavičky na Plumlovské

Nerealizovatelný
Otevřít Lavičky na Plumlovské
Menu