Společně rozvíjíme Prostějov

Spouštíme nový projekt. Jsme otevřeni nápadům na zlepšení.

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji města. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Předložené návrhy pak občané předkládají radnici k  posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je hlasování o tom, které návrhy obyvatel má město realizovat.


Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na tvoření města podílet.
Participativní rozpočtování není ve světě žádná novinka, od roku 1989 se užívá v Brazílii a během posledních patnácti let se rozšířilo i do Evropy. Funguje již v 1 500 světových městech. 

Aktuálně:

Některé projekty PaRo 2022 jsou již zrealizovány (Discgolfové hřiště v Kolářových sadech a Informace o prostějovských osobnostech k tabulkám s označením názvů ulic), u některých vrcholí přípravy - bude zahájena realizace hřiště v rámci projektu Super zábava pro děti mezi stromy, zahájí se zpracování projektové dokumentace projektu Příprava dopravního opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení silnice v Martinákově ulici v křižovatce s ulicí Pod Kosířem a byla uzavřena smlouva s restaurátory na realizaci opravy kamenné lavice a kovových roštů Památníku manželů Vojáčkových, kteří do poloviny prázdnin provedou potřebné opravy. Hrazda na koupališti ve Vrahovicích se bude řešit také v jarních měsících roku 2024. 


V měsíci dubnu 2023 probíhaly úvodní schůzky s předkladateli projektů. 
 

Poslední březnová Rada města Prostějova v roce 2023 schválila všechny projekty 2. ročníku participativního ročníku, které postoupily do hlasování. Jedná se o projekty: Discgolfové hřiště v Kolářových sadech, Super zábava pro děti mezi stromy, Oprava památníku manželů Vojáčkových, Příprava dopravního opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení silnice v Martinákově ulici v křižovatce s ulicí Pod Kosířem, Informace o prostějovských osobnostech k tabulkám s označením názvů ulic a Hrazda na koupaliště ve Vrahovicích.   
Proces hlasování participativního rozpočtu 2. ročníku byl ukončen a trval celý únor. Do hlasování postoupilo 6 projektů. Hlasování probíhalo elektronicky, po registraci v aplikaci Rozvíjíme Prostějov a také prostřednictvím anketního lístku uveřejněného v Prostějovských radničních listech. Lístek byl také občanům k dispozici v Turistickém a informačním centru a na Odboru rozvoje a investic. Vyplněné bylo odevzdáno 171 lístků (z toho 18 lístků bylo neplatných - chybějící adresa, hlasující není občanem města).


Shrnutí hlasování:
V letošním ročníku mohli občané přiřadit dva kladné hlasy, a to buď jednomu projektu, nebo po jednom hlase ohodnotit dva projekty, které nejvíce preferovali. Celkem bylo projektům přiděleno 1360 hlasů, hlasovalo cca 700 osob.
 


Dne 28.2.2023 byla v Prostějově ukončena fáze hlasování. 

Občané přidělovali hlasy šesti projektům. 


V prosinci 2022 a v lednu 2023 probíhala kontrola projektů z hlediska souladu s pravidly (soulad se Zásadami, s rozvojovou strategií, technická realizovatelnost).


O půlnoci 30.11. skončila možnost podávání návrhů od občanů našeho města na zkvalitnění veřejného prostoru. Tentokrát bylo podáno celkem 9 projektů, z toho nejvíce projektů (pět) je z oblasti Sportu a volného času a po jednom projektu z oblasti školství a vzdělávání, z oblasti kultury a zábavy, z životního prostředí, z dopravy. Dva náměty jsou z pera jednoho navrhovatele. 

Letošní 2. ročník participativního rozpočtu byl zahájen spuštěním podávání návrhů občany našeho města 1. října 2022, podávání bylo ukončeno 30. listopadu. 

Your browser does not support the video tag.

Informace k participativnímu rozpočtu Vám sdělí koordinátorka:

Ing. Jitka Vystavělová
📧:  jitka.vystavelova@prostejov.eu
☎:   582 329 380

Schválené Zásady participativního rozpočtu najdete ve spodní části této stránky v sekci Pravidla ročníku, stejně jako Pokyny pro hlasování. 

Návrhy pro Prostějov

Prohlédněte si projekty, které předložili spoluobčané a podívejte se, kolik platných hlasů jejich projekty získaly.

Discgolfové hřiště v Kolářových sadech 523 hlasů Realizovaný!

Discgolfové hřiště v Kolářových sadech

Schválený
Otevřít Discgolfové hřiště v Kolářových sadech
Super zábava pro děti mezi stromy 349 hlasů Bude se realizovat

Super zábava pro děti mezi stromy

Schválený
Otevřít Super zábava pro děti mezi stromy
Příprava dopravního opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení silnice v Martinákově ulici v křižovatce s ulicí Pod Kosířem 125 hlasů Připravuje se

Příprava dopravního opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení silnice v Martinákově ulici v křižovatce s ulicí Pod Kosířem

Schválený
Otevřít Příprava dopravního opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení silnice v Martinákově ulici v křižovatce s ulicí Pod Kosířem
Oprava památníku manželů Vojáčkových 325 hlasů Bude se realizovat

Oprava památníku manželů Vojáčkových

Schválený
Otevřít Oprava památníku manželů Vojáčkových
Informace o prostějovských osobnostech k tabulkám s označením názvů ulic 33 hlasů Realizovaný!

Informace o prostějovských osobnostech k tabulkám s označením názvů ulic

Schválený
Otevřít Informace o prostějovských osobnostech k tabulkám s označením názvů ulic
Hrazda na koupaliště ve Vrahovicích 5 hlasů Připravuje se

Hrazda na koupaliště ve Vrahovicích

Schválený
Otevřít Hrazda na koupaliště ve Vrahovicích
Obnova Oranžérie Prostějov Nerealizovatelný

Obnova Oranžérie Prostějov

Nerealizovatelný
Otevřít Obnova Oranžérie Prostějov
Workoutové hřiště Lidická Nerealizovatelný

Workoutové hřiště Lidická

Nerealizovatelný
Otevřít Workoutové hřiště Lidická
Menu