Společně rozvíjíme Prostějov

Spouštíme nový projekt. Jsme otevřeni nápadům na zlepšení.

Pro rok 2022 město Prostějov připravilo pokračování projektu "Společně rozvíjíme Prostějov".

Letošní 2.ročník participativního rozpočtu bude zahájen spuštěním podávání návrhů občany našeho města 1. října 2022. Pro Vaše nápady máme i letos připraveny 3 miliony korun. Získáváte tak možnost aktivně se zapojit do rozhodování o části finančních prostředků z rozpočtu města.

Své návrhy můžete konzultovat s koordinátorkou:

Ing. Jitka Vystavělová
📧:  jitka.vystavelova@prostejov.eu
☎:   582 329 380

Nové schválené Zásady participativního rozpočtu a Přihlášku do projektu pro případ písemného podání projektu najdete ve spodní části této stránky v sekci Pravidla ročníku.

Návrhy pro Prostějov

Prohlédněte si projekty vašich spoluobčanů z loňského ročníku nebo se podívejte na vzorový projekt a inspirujte se k podání Vašeho vlastního návrhu.

Jak to funguje?

1.

Říjen - listopad 2022: Příjem návrhů a jejich konzultace

Založte si účet a podejte návrh. Registrace je rychlá, anonymizovaná. Začněte tím, že si prostudujete Zásady 2. ročníku. Jednoduše umístěte váš návrh do mapy. Přidejte k němu co nejvíce hodnotných informací a fotek. Můžete navrhnout až 3 projekty. 

Projekt můžete podat i na tištěném formuláři - Přihlášení do projektu. Odevzdejte na podatelně nebo na Odboru rozvoje a investic či pošlete poštou. 

Zúčastněte se na Ideathonu - setkání s odborníky magistrátu 
Kdy?         Ve čtvrtek dne 13. 10. 2022
V kolik?    Kdykoliv v době od 14 do 18 hodin
Kde?         V zasedací místnosti ve dvoře radnice
                na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově

Toto setkání slouží k projednání Vašich záměrů a nápadů. 

2.

Prosinec 2022 - leden 2023: Vyhodnocení projektů

Všechny projekty, které splní pravidla uvedená v Zásadách, budou překontrolovány a předkladatel vyzván k případnému doplnění nebo upřesnění projektu. Především musí být projekt navržen na pozemku v majetku města. Věcně příslušné odbory se k návrhu vyjádří a prověří se realizovatelnost záměru. Vyhovující projekty postupují k hlasování. 

Přidejte návrh
3.

Únor 2023: Hlasování o nejlepších návrzích

Finální výběr proběhne formou hlasování občanů. Hlasovat můžete elektronicky a nově také prostřednictvím anketního lístku. Každý občan bude mít k dispozici 2 hlasy, své hlasy můžete rozdělit mezi libovolné projekty nebo jednomu projektu přiřadit oba hlasy. 

Pravidla ročníku

Bez pravidel to nejde, tak prosím i této části věnujte vaši pozornost. Děkujeme.

Menu