Společně rozvíjíme Prostějov

Spouštíme nový projekt. Jsme otevřeni nápadům na zlepšení.

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji města. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Předložené návrhy pak občané předkládají radnici k  posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je hlasování o tom, které návrhy obyvatel má město realizovat.


Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na tvoření města podílet.
Participativní rozpočtování není ve světě žádná novinka, od roku 1989 se užívá v Brazílii a během posledních patnácti let se rozšířilo i do Evropy. Funguje již v 1 500 světových městech. 

Aktuálně:

V měsíci dubnu 2023 budou probíhat úvodní schůzky s předkladateli projektů. Pokud budou projekty v radě města schváleny, budou předkladatelé návrhů informováni a vyzváni k jednání za účelem ujasnění a doplnění potřebných informací.
Dále bude nutné formou ROZOP rozdělit finanční prostředky z rezervy pro PaRo v orgánech města na konkrétní projekty. Rozpočtová opatření předloží příslušné odbory, které budou mít daný projekt na starosti. 
Po schválení finančních prostředků na jednotlivé projekty budou následovat kroky k zahájení jejich realizace. Některé projekty budou vyžadovat zpracování projektové dokumentace, územní rozhodnutí či povolení. 


Poslední březnová Rada města Prostějova schválila všechny projekty 2. ročníku participativního ročníku, které postoupily do hlasování. Jedná se o projekty: Discgolfové hřiště v Kolářových sadech, Super zábava pro děti mezi stromy, Oprava památníku manželů Vojáčkových, Příprava dopravního opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení silnice v Martinákově ulici v křižovatce s ulicí Pod Kosířem, Informace o prostějovských osobnostech k tabulkám s označením názvů ulic a Hrazda na koupaliště ve Vrahovicích.   
Proces hlasování participativního rozpočtu 2. ročníku byl ukončen a trval celý únor. Do hlasování postoupilo 6 projektů. Hlasování probíhalo elektronicky, po registraci v aplikaci Rozvíjíme Prostějov a také prostřednictvím anketního lístku uveřejněného v Prostějovských radničních listech. Lístek byl také občanům k dispozici v Turistickém a informačním centru a na Odboru rozvoje a investic. Vyplněné bylo odevzdáno 171 lístků (z toho 18 lístků bylo neplatných - chybějící adresa, hlasující není občanem města).


Shrnutí hlasování:
V letošním ročníku mohli občané přiřadit dva kladné hlasy, a to buď jednomu projektu, nebo po jednom hlase ohodnotit dva projekty, které nejvíce preferovali. Celkem bylo projektům přiděleno 1360 hlasů, hlasovalo cca 700 osob.
 


Dne 28.2.2023 byla v Prostějově ukončena fáze hlasování. 

Občané přidělovali hlasy šesti projektům. 


V prosinci 2022 a v lednu 2023 probíhala kontrola projektů z hlediska souladu s pravidly (soulad se Zásadami, s rozvojovou strategií, technická realizovatelnost).


O půlnoci 30.11. skončila možnost podávání návrhů od občanů našeho města na zkvalitnění veřejného prostoru. Tentokrát bylo podáno celkem 9 projektů, z toho nejvíce projektů (pět) je z oblasti Sportu a volného času a po jednom projektu z oblasti školství a vzdělávání, z oblasti kultury a zábavy, z životního prostředí, z dopravy. Dva náměty jsou z pera jednoho navrhovatele. 

Letošní 2. ročník participativního rozpočtu byl zahájen spuštěním podávání návrhů občany našeho města 1. října 2022, podávání bylo ukončeno 30. listopadu. 

Informace k participativnímu rozpočtu Vám sdělí koordinátorka:

Ing. Jitka Vystavělová
📧:  jitka.vystavelova@prostejov.eu
☎:   582 329 380

Schválené Zásady participativního rozpočtu najdete ve spodní části této stránky v sekci Pravidla ročníku, stejně jako Pokyny pro hlasování. 

Návrhy pro Prostějov

Prohlédněte si projekty, které předložili spoluobčané a podívejte se, kolik platných hlasů jejich projekty získaly.

Příprava dopravního opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení silnice v Martinákově ulici v křižovatce s ulicí Pod Kosířem 125 hlasů

Příprava dopravního opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení silnice v Martinákově ulici v křižovatce s ulicí Pod Kosířem

Otevřít Příprava dopravního opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení silnice v Martinákově ulici v křižovatce s ulicí Pod Kosířem
Oprava památníku manželů Vojáčkových 325 hlasů

Oprava památníku manželů Vojáčkových

Otevřít Oprava památníku manželů Vojáčkových
Informace o prostějovských osobnostech k tabulkám s označením názvů ulic 33 hlasů

Informace o prostějovských osobnostech k tabulkám s označením názvů ulic

Otevřít Informace o prostějovských osobnostech k tabulkám s označením názvů ulic

Jak to funguje

1.

Říjen - listopad 2022: Příjem návrhů a jejich konzultace

Založte si účet a podejte návrh. Registrace je rychlá, anonymizovaná. Začněte tím, že si prostudujete Zásady 2. ročníku. Jednoduše umístěte váš návrh do mapy. Přidejte k němu co nejvíce hodnotných informací a fotek. Můžete navrhnout až 3 projekty. 

Projekt můžete podat i na tištěném formuláři - Přihlášení do projektu. Odevzdejte na podatelně nebo na Odboru rozvoje a investic či pošlete poštou. 

 

2.

Prosinec 2022 - leden 2023: Vyhodnocení projektů

Všechny projekty, které splní pravidla uvedená v Zásadách, budou překontrolovány a předkladatel vyzván k případnému doplnění nebo upřesnění projektu. Především musí být projekt navržen na pozemku v majetku města. Věcně příslušné odbory se k návrhu vyjádří a prověří se realizovatelnost záměru. Vyhovující projekty postupují k hlasování. 

Přidat návrh
3.

Únor 2023: Hlasování o nejlepších návrzích

Finální výběr proběhne formou hlasování občanů. Hlasovat můžete elektronicky a nově také prostřednictvím anketního lístku. Každý občan bude mít k dispozici 2 hlasy, své hlasy můžete rozdělit mezi libovolné projekty nebo jednomu projektu přiřadit oba hlasy. 

Menu