SPOLEČNĚ rozvíjíme městoProstějovměstoProstějovměstoProstějovměstoProstějov.

Prostějov - zdravé srdce Hané!

Pojďte s námi realizovat Vaše sny a nápady.

Druhý ročník participativního rozpočtu byl zahájen 1.10. 2022 a do 30.11.2022 mohli občané předkládat své návrhy. Tentokrát bylo podáno celkem 9 projektů a další byl ze strany předkladatelky stažen. V prosinci a lednu probíhala kontrola projektů, do hlasování jich postupuje šest. Od 1.února bylo spuštěno hlasování o nejlepší projekt v očích veřejnosti. Po měsíci hlasování již víme, kolik hlasů získalo těchto 6 projektů. Schválení projektů k přípravě a realizaci bude závislé na rozhodnutí orgánu města - rady. 

V prvním ročníku bylo podáno 36 občanských návrhů a do hlasování veřejnosti postoupilo 14 z nich. Rada města Prostějova konaná dne 22.3.2022 schválila k realizaci tyto projekty participativního rozpočtu: Altán v Kolářových sadech, Oprava chodníků vnitrobloku Olomoucká 36 - 48, Workout hřiště na náměstí Spojenců a Vraťte nám hvězdnou oblohu. Dokončeny již byly projekty: Altán, Workoutové hřiště, Vraťte nám hvězdnou oblohu (realizace rekonstrukce veřejného osvětlení v Kolářových sadech). Oprava chodníků je projekčně připravena s možností realizace v tomto roce. 

Velká část občanů našeho města se zapojila do tvorby Strategického plánu (formou dotazníkového šetření a pocitových map).  Odpovídali na otázky ke třem oblastem - nejprve v oblasti životního prostředí, následoval průzkum oblasti společenské se zaměřením na rozvoj volnočasových aktivit a pokračovalo se tématy mobility a lokální ekonomiky. Kromě občanů se zapojili i místní podnikatelé, pro které byl určen speciální dotazník. Velice děkujeme všem za Vaši spolupráci. Výsledek najdete tady Mapa | Prostějov (prostejov.eu)

Aktuálně

Foto školy

21. 3. 2023

ZŠ Dr. Horáka - klimatizace do školní kuchyně

Přidali jsme nový projekt v oblasti Školství a vzdělávání, pojďte se na něj podívat.
Otevřít ZŠ Dr. Horáka - klimatizace do školní kuchyně
Cyklistická sezóna začíná – cyklobus má další trasu

20. 3. 2023

Cyklistická sezóna začíná – cyklobus má další trasu

Dopravce FTL – First Transport Lines, a.s. ve spolupráci s městem Prostějov připravili novou trasu cyklobusu.  V sobotu 8. 4. 2023 vyjede první cyklobus v tomto roce a to na nové trase vedoucí z Prostějova do Bouzova se zastávkou u olomoucké tržnice. Linka cyklobusu trasy Prostějov- Olomouc – S...
Otevřít Cyklistická sezóna začíná – cyklobus má další trasu
Začátek pokračující trasy

20. 3. 2023

Rekonstrukce chodníků podél ul. Vrahovická - úseky II až V

Přidali jsme nový projekt v oblasti Doprava a infrastruktura, pojďte se na něj podívat.
Otevřít Rekonstrukce chodníků podél ul. Vrahovická - úseky II až V
Jarní komunitní sázení je tady!

18. 3. 2023

Jarní komunitní sázení je tady!

Máte zájem o to, že si sami zasadíte strom? Nemusíte strom kupovat, ani shánět nářadí, stačí se dostavit ve stanovenou dobu na plánované místo a mít chuť přiložit ruku k dílu.  Jarní sázení se bude konat 15. dubna a to v oblasti u krasického hřbitova – ul. Generála Kraváka.  V plánu je...
Otevřít Jarní komunitní sázení je tady!

Nejbližší akce

23. 3. 2023
Prostějov v době koronaviru
pro veřejnost

Prostějov v době koronaviru

KDE sál kulturního klubu DUHA na ulici Školní 4 v Prostějově OD 18:00 hodin
25. 3. 2023
Událost jara 2023
pro veřejnost

Událost jara 2023

KDE náměstí T. G. Masaryka OD 12:00 hodin

182

Projektů na zlepšení vašeho života

Zobrazit na mapě

4

Strategicky ucelených oblastí

Prohlédnout strategii

Budoucnost není dílem náhody, ale vzájemné spolupráce všech obyvatel města.

Spolupráce s obyvateli a místními subjekty při plánování a realizaci projektů je zásadním předpokladem zvyšování kvality života ve městě.Na základě dialogu s nimi a přihlédnutí k finančním i časovým hlediskům se budeme snažit uskutečnit maximum projektů, které budou mít širokou veřejnou podporu.

Stavební investice zahrnují přehled akcí, které jsou schváleny orgány města (rada a zastupitelstvo) včetně zajištění finančních prostředků.

V průběhu roku dochází k úpravě (aktualizaci) některých jmenovitých akcí dle potřeby, a to na základě  tzv. rozpočtových opatření, která bývají schvalována v průběhu celého roku. Jsou potřebná z důvodu krytí uzavíraných smluv o dílo vzešlých z výběrových řízení a taktéž na pořízení nových projektů a akcí na základě úkolů z orgánů města a možností přijatých dotací.  
 

Menu