Rozvíjíme městoProstějovměstoProstějovměstoProstějovměstoProstějov. SPOLEČNĚ!

Prostějov - zdravé srdce Hané!

Pojďte s námi realizovat Vaše sny a nápady.

Velká část občanů našeho města se zapojila do tvorby Strategického plánu (formou dotazníkového šetření a pocitových map).  Odpovídali na otázky ke třem oblastem - nejprve v oblasti životního prostředí, následoval průzkum oblasti společenské se zaměřením na rozvoj volnočasových aktivit a pokračovalo se tématy mobility a lokální ekonomiky. Kromě občanů se zapojili i místní podnikatelé, pro které byl určen speciální dotazník. Velice děkujeme všem za Vaši spolupráci.

Vyhodnocení získaných informací je zpracováno, bylo zveřejněno na webu města i v prostějovských radničních listech. Koncem dubna se konalo první veřejné projednání, na kterém byli občané seznámeni s výsledky šetření, s dalším postupem prací a určení směru strategie. V srpnu 2022 se bude konat další veřejné projednání, na kterém již bude také ukázána kokrétní databáze projektů k naplnění jednotlivých opatření včetně možnosti identifikace projektů v mapě. 

Participativní rozpočet prvního ročníku se chylí ke konci. Přijali jsme 36 občanských návrhů a do hlasování veřejnosti postoupilo 14 z nich. V letošním roce bude zahájena příprava realizace těch nejúspěšnějších. Byla vyčleněna částka pro tento ročník ve výši 3 mil. Kč. Rada města Prostějova konaná dne 22.3.2022 schválila k realizaci tyto projekty participativního rozpočtu (do celkové částky 3 mil. Kč):

Altán v Kolářových sadech, Oprava chodníků vnitrobloku Olomoucká 36 - 48, Workout hřiště na náměstí Spojenců a Vraťte nám hvězdnou oblohu.

Na základě zkušeností bude město připravovat i další ročník participativního rozpočtu. 

Aktuálně

Altán, který bude možné nainstalovat do Kolářových sadů

10. 5. 2022

Jak pokračuje příprava vítězných projektů participativního rozpočtu?

V průběhu dubna došlo k jednání s předkladateli vítězných projektů za účelem zahájení přípravy a jejich realizace. Vítězné projekty, které občané svým hlasováním vybrali k realizaci, jsou tyto čtyři projekty: Altán v Kolářových sadech, Oprava chodníků ve vnitrobloku Olomoucká, Workoutové hřiště na n...
Otevřít Jak pokračuje příprava vítězných projektů participativního rozpočtu?
Značení kol

5. 5. 2022

Ochraňte svá kola, koloběžky a kompenzační pomůcky - značení syntetickou DNA

Městská policie zahajuje 6. června značení jízdních kol, koloběžek a kompenzačních pomůcek syntetickou DNA.  Až do konce července se bude provádět každé pondělí a středu na služebně MP v době 8-11 hodin a 12-17 hodin.  Mohou přijít nejen občané města, ale i z okolních obcí. ...
Otevřít Ochraňte svá kola, koloběžky a kompenzační pomůcky - značení syntetickou DNA
Rekonstrukce knihovny na sídlišti Svobody

4. 5. 2022

Rekonstrukce knihovny na sídlišti Svobody

Přidali jsme nový projekt v oblasti Kultura a zábava, pojďte se na něj podívat.
Otevřít Rekonstrukce knihovny na sídlišti Svobody
Norská 3

25. 4. 2022

Energeticky úsporná opatření BD Norská 3 a Finská 9

Přidali jsme nový projekt v oblasti Životní prostředí, pojďte se na něj podívat.
Otevřít Energeticky úsporná opatření BD Norská 3 a Finská 9

Nejbližší akce

22. 5. 2022
Májový restaurant day
pro veřejnost

Májový restaurant day

KDE zahrádka Národního domu OD 11:00 hodin
24. 5. 2022
Aktivní senior
soutěž pro seniory nad 60 let

Aktivní senior

KDE Kolářovy sady OD 09:00 hodin

110

Projektů na zlepšení vašeho života

Zobrazit na mapě

4

Strategicky ucelených oblastí

Prohlédnout strategii

Budoucnost není dílem náhody, ale vzájemné spolupráce všech obyvatel města.

Spolupráce s obyvateli a místními subjekty při plánování a realizaci projektů je zásadním předpokladem zvyšování kvality života ve městě.Na základě dialogu s nimi a přihlédnutí k finančním i časovým hlediskům se budeme snažit uskutečnit maximum projektů, které budou mít širokou veřejnou podporu.

Menu