SPOLEČNĚ rozvíjíme městoProstějovměstoProstějovměstoProstějovměstoProstějov.

Prostějov - zdravé srdce Hané!

Pojďte s námi realizovat Vaše sny a nápady.

Velká část občanů našeho města se zapojila do tvorby Strategického plánu (formou dotazníkového šetření a pocitových map).  Odpovídali na otázky ke třem oblastem - nejprve v oblasti životního prostředí, následoval průzkum oblasti společenské se zaměřením na rozvoj volnočasových aktivit a pokračovalo se tématy mobility a lokální ekonomiky. Kromě občanů se zapojili i místní podnikatelé, pro které byl určen speciální dotazník. Velice děkujeme všem za Vaši spolupráci.

Vyhodnocení získaných informací je zpracováno, bylo zveřejněno na webu města i v prostějovských radničních listech. Koncem dubna se konalo první veřejné projednání, na kterém byli občané seznámeni s výsledky šetření, s dalším postupem prací a určení směru strategie. Dme 4.8.2022 se konalo další veřejné projednání, na kterém již byla také ukázána databáze projektů k naplnění jednotlivých opatření a cílů. 

První ročník participativního rozpočtu skončil. Přijali jsme 36 občanských návrhů a do hlasování veřejnosti postoupilo 14 z nich. V letošním roce bude zahájena příprava realizace těch nejúspěšnějších. Byla vyčleněna částka pro tento ročník ve výši 3 mil. Kč. Rada města Prostějova konaná dne 22.3.2022 schválila k realizaci tyto projekty participativního rozpočtu (do celkové částky 3 mil. Kč):

Altán v Kolářových sadech, Oprava chodníků vnitrobloku Olomoucká 36 - 48, Workout hřiště na náměstí Spojenců a Vraťte nám hvězdnou oblohu.

Na základě zkušeností město připravuje další ročník participativního rozpočtu. 

Aktuálně

Stávající stav chodníku

11. 8. 2022

Rekonstrukce chodníku podél ulice Vrahovická - úsek I

Přidali jsme nový projekt v oblasti Doprava a infrastruktura, pojďte se na něj podívat.
Otevřít Rekonstrukce chodníku podél ulice Vrahovická - úsek I
Situace výměny svítidel veřejného osvětlení

5. 8. 2022

Rekonstrukce veřejného osvětlení v Kolářových sadech a okolí

Přidali jsme nový projekt v oblasti Životní prostředí, pojďte se na něj podívat.
Otevřít Rekonstrukce veřejného osvětlení v Kolářových sadech a okolí
Pohled z ulice Šárka na celý objekt

3. 8. 2022

Rekonstrukce bytového domu Šárka 9 -11

Přidali jsme nový projekt v oblasti Bydlení, pojďte se na něj podívat.
Otevřít Rekonstrukce bytového domu Šárka 9 -11
Lokalizace rekonstrukce ulice v Žešově

2. 8. 2022

Rekonstrukce ulice v Žešově na pozemku p.č. 410/1

Přidali jsme nový projekt v oblasti Doprava a infrastruktura, pojďte se na něj podívat.
Otevřít Rekonstrukce ulice v Žešově na pozemku p.č. 410/1

Nejbližší akce

16. 8. 2022
Sportovní hry seniorů prostějovského regionu 2022
pro seniory nad 60 let

Sportovní hry seniorů prostějovského regionu 2022

KDE koupaliště ve Vrahovicích OD 14:00 hodin
19. 8. 2022
Plakát
pro veřejnost - vstupné 150 Kč

ROCK FOR YOUR SHOCK FESTIVAL

KDE nádvoří zámku Prostějov OD 16:00 hodin

124

Projektů na zlepšení vašeho života

Zobrazit na mapě

4

Strategicky ucelených oblastí

Prohlédnout strategii

Budoucnost není dílem náhody, ale vzájemné spolupráce všech obyvatel města.

Spolupráce s obyvateli a místními subjekty při plánování a realizaci projektů je zásadním předpokladem zvyšování kvality života ve městě.Na základě dialogu s nimi a přihlédnutí k finančním i časovým hlediskům se budeme snažit uskutečnit maximum projektů, které budou mít širokou veřejnou podporu.

Stavební investice zahrnují přehled akcí, které jsou schváleny orgány města (rada a zastupitelstvo) včetně zajištění finančních prostředků.

V průběhu roku dochází k úpravě (aktualizaci) některých jmenovitých akcí dle potřeby, a to na základě  tzv. rozpočtových opatření, která bývají schvalována v průběhu celého roku. Jsou potřebná z důvodu krytí uzavíraných smluv o dílo vzešlých z výběrových řízení a taktéž na pořízení nových projektů a akcí na základě úkolů z orgánů města a možností přijatých dotací.  
 

Menu