SPOLEČNĚ rozvíjíme městoProstějovměstoProstějovměstoProstějovměstoProstějov.

Prostějov - zdravé srdce Hané!

Pojďte s námi realizovat Vaše sny a nápady.

Velká část občanů našeho města se zapojila do tvorby Strategického plánu (formou dotazníkového šetření a pocitových map).  Odpovídali na otázky ke třem oblastem - nejprve v oblasti životního prostředí, následoval průzkum oblasti společenské se zaměřením na rozvoj volnočasových aktivit a pokračovalo se tématy mobility a lokální ekonomiky. Kromě občanů se zapojili i místní podnikatelé, pro které byl určen speciální dotazník. Velice děkujeme všem za Vaši spolupráci. Výsledek najdete tady Mapa | Prostějov (prostejov.eu)

Druhý ročník participativního rozpočtu byl zahájen a do 30.11.2022 mohou občané předkládat své návrhy. Opět na vítězné projekty byla vyčleněna celková částka 3 mil. Kč. 

V prvním ročníku bylo podáno 36 občanských návrhů a do hlasování veřejnosti postoupilo 14 z nich. Rada města Prostějova konaná dne 22.3.2022 schválila k realizaci tyto projekty participativního rozpočtu:

Altán v Kolářových sadech, Oprava chodníků vnitrobloku Olomoucká 36 - 48, Workout hřiště na náměstí Spojenců a Vraťte nám hvězdnou oblohu. Realizace všech byla zahájena, projekt Vraťte nám hvězdnou oblohu byl již dokončen. 

 

Aktuálně

Podávání projektů 2. ročníku participativního rozpočtu bylo ukončeno

4. 12. 2022

Podávání projektů 2. ročníku participativního rozpočtu bylo ukončeno

O středeční půlnoci 30.11. skončila možnost podávání návrhů od občanů našeho města na zkvalitnění veřejného prostoru. Tentokrát bylo podáno celkem 9 projektů, z toho nejvíce projektů (pět) je z oblasti Sportu a volného času a po jednom projektu z oblasti školství a vzdělávání, z oblasti kultury a...
Otevřít Podávání projektů 2. ročníku participativního rozpočtu bylo ukončeno

2. 12. 2022

ANKETA: KAMEROVÝ SYSTÉM V PROSTĚJOVĚ

Cítíte se v Prostějově bezpečně? Zajímá nás Váš názor a proto prosíme o vyplnění ankety.
Otevřít ANKETA: KAMEROVÝ SYSTÉM V PROSTĚJOVĚ
Poslední den!

30. 11. 2022

Poslední den!

Dnes je poslední den pro podání občanských návrhů. Víte o místě, kde chybí zeleň, hřiště, lavička nebo jiný prvek? Chcete změnit veřejný prostor? Podejte projekt nebo až tři na https://rozvijime.prostejov.eu/participativni-rozpocet/2022   Inspirujte se loňskými nebo letošními návrh...
Otevřít Poslední den!
Cyklostezka Vrbátky

23. 11. 2022

Cyklostezka Vrbátky

Přidali jsme nový projekt v oblasti Sport a aktivní volný čas, pojďte se na něj podívat.
Otevřít Cyklostezka Vrbátky

Nejbližší akce

7. 12. 2022
ČESKO zpívá koledy
pro veřejnost

ČESKO zpívá koledy

KDE náměstí T. G. Masaryka OD 18:00 hodin
9. 12. 2022
Vánoce s flašinetem
pro veřejnost

Vánoce s flašinetem

KDE náměstí T. G. Masaryka OD 17:00 hodin

123

Projektů na zlepšení vašeho života

Zobrazit na mapě

4

Strategicky ucelených oblastí

Prohlédnout strategii

Budoucnost není dílem náhody, ale vzájemné spolupráce všech obyvatel města.

Spolupráce s obyvateli a místními subjekty při plánování a realizaci projektů je zásadním předpokladem zvyšování kvality života ve městě.Na základě dialogu s nimi a přihlédnutí k finančním i časovým hlediskům se budeme snažit uskutečnit maximum projektů, které budou mít širokou veřejnou podporu.

Stavební investice zahrnují přehled akcí, které jsou schváleny orgány města (rada a zastupitelstvo) včetně zajištění finančních prostředků.

V průběhu roku dochází k úpravě (aktualizaci) některých jmenovitých akcí dle potřeby, a to na základě  tzv. rozpočtových opatření, která bývají schvalována v průběhu celého roku. Jsou potřebná z důvodu krytí uzavíraných smluv o dílo vzešlých z výběrových řízení a taktéž na pořízení nových projektů a akcí na základě úkolů z orgánů města a možností přijatých dotací.  
 

Menu