Rozvíjíme městoProstějovměstoProstějovměstoProstějovměstoProstějov. SPOLEČNĚ!

Prostějov - zdravé srdce Hané!

Pojďte s námi realizovat Vaše sny a nápady.

Velká část občanů našeho města se zapojila do tvorby Strategického plánu (formou dotazníkového šetření a pocitových map).  Odpovídali na otázky ke třem oblastem - nejprve v oblasti životního prostředí, následoval průzkum oblasti společenské se zaměřením na rozvoj volnočasových aktivit a pokračovalo se tématy mobility a lokální ekonomiky. Kromě občanů se zapojili i místní podnikatelé, pro které byl určen speciální dotazník. Velice děkujeme všem za Vaši spolupráci.

Vyhodnocení získaných informací je zpracováno, bylo zveřejněno na webu města i v prostějovských radničních listech. Koncem dubna se konalo první veřejné projednání, na kterém byli občané seznámeni s výsledky šetření, s dalším postupem prací a určení směru strategie. V srpnu 2022 se bude konat další veřejné projednání, na kterém již bude také ukázána kokrétní databáze projektů k naplnění jednotlivých opatření včetně možnosti identifikace projektů v mapě. 

Participativní rozpočet prvního ročníku se chylí ke konci. Přijali jsme 36 občanských návrhů a do hlasování veřejnosti postoupilo 14 z nich. V letošním roce bude zahájena příprava realizace těch nejúspěšnějších. Byla vyčleněna částka pro tento ročník ve výši 3 mil. Kč. Rada města Prostějova konaná dne 22.3.2022 schválila k realizaci tyto projekty participativního rozpočtu (do celkové částky 3 mil. Kč):

Altán v Kolářových sadech, Oprava chodníků vnitrobloku Olomoucká 36 - 48, Workout hřiště na náměstí Spojenců a Vraťte nám hvězdnou oblohu.

Na základě zkušeností bude město připravovat i další ročník participativního rozpočtu. 

Aktuálně

Obnova krajiny nad Vrahovicemi

21. 6. 2022

Obnova krajiny nad Vrahovicemi

Přidali jsme nový projekt v oblasti Životní prostředí, pojďte se na něj podívat.
Otevřít Obnova krajiny nad Vrahovicemi
Revitalizace brownfieldu Za Místním Nádražím

17. 6. 2022

Revitalizace brownfieldu Za Místním Nádražím

Přidali jsme nový projekt v oblasti Sport a aktivní volný čas, pojďte se na něj podívat.
Otevřít Revitalizace brownfieldu Za Místním Nádražím
V centru města klidně pod sprchu

16. 6. 2022

V centru města klidně pod sprchu

V horkých dnech Prostějované uvítají nové mobilní sprchy, která jsou umístěny na náměstí T. G. Masaryka, na velké a malé kuželně. Statutární město Prostějov se chystalo pořídit tento mobiliář již v minulém roce, ale z důvodu pandemie k realizaci nedošlo.  Jedno zařízení je umístěno v centrál...
Otevřít V centru města klidně pod sprchu
Chodník v ul. Luční bude dokončen s předstihem 40 dní!

15. 6. 2022

Chodník v ul. Luční bude dokončen s předstihem 40 dní!

Od dubna město realizuje novostavbu a rekonstrukci chodníku v ulici Luční. Donedávna byla pěší doprava vedena spolu s automobilovou po stávající komunikaci, pouze v určité části je stávající chodník, a ten je veden podél stávajícího oplocení a rodinných domů. Nový chodník bude naopak veden podél...
Otevřít Chodník v ul. Luční bude dokončen s předstihem 40 dní!

Nejbližší akce

2. 7. 2022
Prohlídkové okruhy v Prostějově o prázdninách
pro veřejnost ZDARMA

Prohlídkové okruhy v Prostějově o prázdninách

KDE Radnice, radniční věž, historické centrum města, kostel Povýšení sv. Kříže, Prostějov židovský a Národní dům OD 13:00 hodin
20. 7. 2022
Prostějovské léto
od 20.7. do 30.8.2022 pro širokou veřejnost

Prostějovské léto

KDE nejen na náměstí OD 18:00 hodin

118

Projektů na zlepšení vašeho života

Zobrazit na mapě

4

Strategicky ucelených oblastí

Prohlédnout strategii

Budoucnost není dílem náhody, ale vzájemné spolupráce všech obyvatel města.

Spolupráce s obyvateli a místními subjekty při plánování a realizaci projektů je zásadním předpokladem zvyšování kvality života ve městě.Na základě dialogu s nimi a přihlédnutí k finančním i časovým hlediskům se budeme snažit uskutečnit maximum projektů, které budou mít širokou veřejnou podporu.

Menu