Společně rozvíjíme Prostějov

Spouštíme nový projekt. Jsme otevřeni nápadům na zlepšení.

Třetí ročník Participativního rozpočtu města Prostějov je zde!

Your browser does not support the video tag.

POZOR - pro podání návrhu musíte být přihlášeni nebo se registrovat!!! Jinak neuvidíte ikonku PODAT NÁVRH a nevložíte Váš námět. 

Pro Vaše nápady máme i pro letošní ročník připraveny 3 miliony korun. Získáváte tak možnost aktivně se zapojit do rozhodování o části finančních prostředků z rozpočtu města - jedná se o tzv. participativní rozpočet. 

Máte námět, co v našem městě vylepšit? Schází vám něco ve Vašem okolí? Nenechávejte si to pro sebe! Participativní rozpočet je tady pro vás!  Stačí zajímavý nápad (projekt), splnit několik pravidel a podat žádost. O tom, které projekty budou realizovány, rozhodne hlasování veřejnosti.  

Nemáte zrovna žádný nápad na změnu, ale myšlenka Společně rozvíjíme Prostějov se Vám líbí a chcete ji podpořit? Šiřte informace mezi své sousedy a známé, třeba právě oni ten nápad mají, tak dejte hlavy dohromady! 

Do života uvedeme tolik nápadů, kolik se jich svými náklady vejde do celkově vyčleněné částky. Například z minulého ročníku míří k realizaci šest námětů a v prvním ročníku byly podpořeny čtyři, z toho tři jsou plně zrealizované. 

Novinky a změny v Zásadách navržené na základě zkušeností z předchozích ročníků: 

  • Specifikace předkladatele a hlasujícího – vždy osoba nad 15 let s trvalým bydlištěm v Prostějově
  • Maximální doba realizace projektu – 24 měsíců 
  • Harmonogram procesu PaRo 2023 (od listopadu 2023 – květen 2026)
  • Podání návrhu – možnosti on-line (elektronicky), písemně na formuláři nebo e-mailem zaslat koordinátorce
  • Hlasující bude mít k dispozici 2 kladné hlasy a také 1 záporný hlas 

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji města. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Předložené návrhy pak občané předkládají radnici k  posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je hlasování o tom, které návrhy obyvatel má město realizovat.


Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na tvoření města podílet.
Participativní rozpočtování není ve světě žádná novinka, od roku 1989 se užívá v Brazílii a během posledních patnácti let se rozšířilo i do Evropy. Funguje již v 1 500 světových městech. 

Informace k participativnímu rozpočtu Vám sdělí koordinátorka:

Ing. Jitka Vystavělová
📧:  jitka.vystavelova@prostejov.eu
☎:   582 329 380

Schválené Zásady participativního rozpočtu 2023 najdete ve spodní části této stránky v sekci Pravidla ročníku.

Podané návrhy

Někteří z vašich krajanů už přispělo svým návrhem, podívejte se na jejich nápady a dejte hlas vašim favoritům.

oprava chodníku před ZŠ Otto Wichterleho

Podávání
Otevřít oprava chodníku před ZŠ Otto Wichterleho

oprava pítka na Dolní ulici

Podávání
Otevřít oprava pítka na Dolní ulici

Jak to funguje

1.

Listopad - prosinec 2023: Příjem návrhů a jejich konzultace

Založte si účet a podejte návrh. Registrace je rychlá, anonymizovaná. Začněte tím, že si prostudujete Zásady 3. ročníku. Jednoduše umístěte Váš návrh do mapy. Přidejte k němu co nejvíce hodnotných informací a fotek. Můžete navrhnout až 3 projekty. 

Projekt můžete podat i na tištěném formuláři - Přihlášení do projektu. Odevzdejte na podatelně nebo na Odboru rozvoje a investic či pošlete poštou. Také jej můžete poslat koordinátorce e-mailem. 

 

2.

Leden 2024 - únor 2024: Vyhodnocení projektů

Všechny projekty, které splní pravidla uvedená v Zásadách, budou překontrolovány a předkladatel vyzván k případnému doplnění nebo upřesnění projektu. Především musí být projekt navržen na pozemku v majetku města. Věcně příslušné odbory se k návrhu vyjádří a prověří se realizovatelnost záměru. Vyhovující projekty postupují k hlasování. V březnu budou představeny veřejnosti. 

Přidat návrh
3.

Duben 2024: Hlasování o nejlepších návrzích

Finální výběr proběhne formou hlasování občanů. Hlasovat můžete elektronicky a nově také prostřednictvím anketního lístku. Každý občan bude mít k dispozici 2 kladné hlasy a jeden záporný hlas, své hlasy můžete rozdělit mezi libovolné projekty nebo jednomu projektu přiřadit oba kladné hlasy. 

Pravidla ročníku

Bez pravidel to nejde, tak prosím i této části věnujte vaši pozornost. Děkujeme.

Menu