Společně rozvíjíme Prostějov

Spouštíme nový projekt. Jsme otevřeni nápadům na zlepšení.

Třetí ročník Participativního rozpočtu města Prostějov je v plném proudu! 

Fáze hlasování odstartovala 1. dubna 2024, tak neváhej a přiděl své hlasy!

Fáze kontroly projektů byla ukončena a z 20 podaných projektů jich do hlasování postupuje devět. 

Your browser does not support the video tag.

Pro nápady občanů města máme i pro letošní ročník připraveny 3 miliony korun. Občané tak mají možnost aktivně se zapojit do rozhodování o části finančních prostředků z rozpočtu města - jedná se o tzv. participativní rozpočet. Například z minulého ročníku míří k realizaci šest námětů, z toho dva byly realizovány v roce 2023 a v prvním ročníku byly podpořeny čtyři, z toho tři jsou plně zrealizované. 

O tom, které projekty budou realizovány, rozhodne hlasování veřejnosti, které probírá celý duben 2024.  

Novinky a změny v Zásadách navržené na základě zkušeností z předchozích ročníků: 

  • Specifikace předkladatele a hlasujícího – vždy osoba nad 15 let s trvalým bydlištěm v Prostějově
  • Maximální doba realizace projektu – 24 měsíců 
  • Harmonogram procesu PaRo 2023 (od listopadu 2023 – květen 2026)
  • Podání návrhu – možnosti on-line (elektronicky), písemně na formuláři nebo e-mailem zaslat koordinátorce
  • Hlasující bude mít k dispozici 2 kladné hlasy a také 1 záporný hlas 

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji města. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Předložené návrhy pak občané předkládají radnici k  posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je hlasování o tom, které návrhy obyvatel má město realizovat.


Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na tvoření města podílet.
Participativní rozpočtování není ve světě žádná novinka, od roku 1989 se užívá v Brazílii a během posledních patnácti let se rozšířilo i do Evropy. Funguje již v 1 500 světových městech. 

Informace k participativnímu rozpočtu Vám sdělí koordinátorka:

Ing. Jitka Vystavělová
📧:  jitka.vystavelova@prostejov.eu
☎:   582 329 380

Schválené Zásady participativního rozpočtu 2023 najdete ve spodní části této stránky v sekci Pravidla ročníku.

Podané návrhy

Někteří z vašich krajanů už přispělo svým návrhem, podívejte se na jejich nápady a dejte hlas vašim favoritům.

Zábavné hřiště s 3D prvky (Vrahovice) Postupuje

Zábavné hřiště s 3D prvky (Vrahovice)

Hlasování
Otevřít Zábavné hřiště s 3D prvky (Vrahovice)
Modernizace dětského hřiště na ulici J. Suka Postupuje

Modernizace dětského hřiště na ulici J. Suka

Hlasování
Otevřít Modernizace dětského hřiště na ulici J. Suka
Model města Prostějova Postupuje

Model města Prostějova

Hlasování
Otevřít Model města Prostějova
Streetball hřiště Okružní Postupuje

Streetball hřiště Okružní

Hlasování
Otevřít Streetball hřiště Okružní
Veřejné ohniště s altánem v biocentru U soutoku Postupuje

Veřejné ohniště s altánem v biocentru U soutoku

Hlasování
Otevřít Veřejné ohniště s altánem v biocentru U soutoku
Oplocení psí loučky u Pivovarského rybníčku ve Vrahovicích Postupuje

Oplocení psí loučky u Pivovarského rybníčku ve Vrahovicích

Hlasování
Otevřít Oplocení psí loučky u Pivovarského rybníčku ve Vrahovicích
Vodorovné značení na parkovišti v ul. Fanderlíkova Postupuje

Vodorovné značení na parkovišti v ul. Fanderlíkova

Hlasování
Otevřít Vodorovné značení na parkovišti v ul. Fanderlíkova
Oprava pítka na Dolní ulici Postupuje

Oprava pítka na Dolní ulici

Hlasování
Otevřít Oprava pítka na Dolní ulici
Vydlážděme vyšlapané zkratky - Kostelní Postupuje

Vydlážděme vyšlapané zkratky - Kostelní

Hlasování
Otevřít Vydlážděme vyšlapané zkratky - Kostelní

Jak to funguje

1.

Listopad - prosinec 2023: Příjem návrhů a jejich konzultace

Založte si účet a podejte návrh. Registrace je rychlá, anonymizovaná. Začněte tím, že si prostudujete Zásady 3. ročníku. Jednoduše umístěte Váš návrh do mapy. Přidejte k němu co nejvíce hodnotných informací a fotek. Můžete navrhnout až 3 projekty. 

Projekt můžete podat i na tištěném formuláři - Přihlášení do projektu. Odevzdejte na podatelně nebo na Odboru rozvoje a investic či pošlete poštou. Také jej můžete poslat koordinátorce e-mailem. 

 

2.

Leden 2024 - únor 2024: Vyhodnocení projektů

Všechny projekty, které splní pravidla uvedená v Zásadách, budou překontrolovány a předkladatel vyzván k případnému doplnění nebo upřesnění projektu. Především musí být projekt navržen na pozemku v majetku města. Věcně příslušné odbory se k návrhu vyjádří a prověří se realizovatelnost záměru. Vyhovující projekty postupují k hlasování. V březnu budou představeny veřejnosti. 

Přidat návrh
3.

Duben 2024: Hlasování o nejlepších návrzích

Finální výběr proběhne formou hlasování občanů. Hlasovat můžete elektronicky a nově také prostřednictvím anketního lístku. Každý občan bude mít k dispozici 2 kladné hlasy a jeden záporný hlas, své hlasy můžete rozdělit mezi libovolné projekty nebo jednomu projektu přiřadit oba kladné hlasy. 

Menu